Política de Privacidade

A túa privacidade é importante para min. Nesta declaración de privacidade explico que datos persoais recompilo dos meus usuarios e como os uso. Anímoche a que leas estes termos atentamente antes de proporcionar os teus datos persoais neste sitio web. Para acceder e utilizar o sitio web é imprescindible ser maior de idade.

No caso de menores de trece anos, para o tratamento dos seus datos persoais é necesario o consentimento dos seus pais ou titores.

En ningún caso se recollerán do menor, sen o seu consentimento, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos demais membros da familia.

Se tes menos de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario.

Neste sitio web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Fixen un esforzo por crear un espazo seguro e de confianza e por iso quero compartir os meus principios sobre a túa privacidade:

 • Nunca solicito información persoal a non ser que sexa realmente necesaria para ofrecerche os servizos que precisas.
 • Nunca comparto a información persoal dos meus usuarios con ninguén, salvo para cumprir coa lei ou no caso de contar coa túa autorización expresa.
 • Nunca uso os teus datos persoais para un fin distinto ao expresado nesta política de privacidade.

Cabe sinalar que esta Política de Privacidade pode variar en función das esixencias lexislativas ou da autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será de aplicación no caso de que os usuarios decidan cubrir algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se recollan datos persoais.

Benito Álvarez Gándara adaptou esta páxina web aos requisitos da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Así mesmo, cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos das Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

 • Identidade do responsable:  Benito Álvarez Gándara
 • NIF/CIF:  34885482W
 • Enderezo:  C/ Ramón Franco nº3 Bajo, O Rosal, 36770, Pontevedra
 • Correo electrónico:  info@adegapateira.com
 •  Actividade:  Adega e tenda de viños en liña

Para os efectos do disposto no citado Regulamento Xeral de Protección de Datos, os datos persoais que me envíes a través dos formularios web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios e subscritores da web”.

Para o tratamento dos datos dos meus usuarios, implanto todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicarei á túa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicarei os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia:  Sempre esixirei o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas das que te informarei previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos:  Só solicitarei os datos estritamente necesarios en relación aos fins para os que os requira. O mínimo posible.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos conservaranse durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade, informarei do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións revisarei periodicamente as miñas listas e eliminarei aqueles rexistros inactivos para un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade:  Os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomo todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos meus usuarios por parte de terceiros.

Como conseguín os teus datos?

Os datos persoais que trato en https://www.adegapateira.com/ proceden de:

 • Formulario de contacto
 • Comentarios en publicacións
 • Formulario de solicitude de servizo
 • Descargar formulario
 • Compras realizadas na tenda en liña

Cales son os teus dereitos cando me facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se estou a tratar ou non datos persoais que me conciernen en https://www.adegapateira.com.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicita a limitación do teu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Solicitar portabilidade de datos

Os interesados poden  acceder aos seus datos persoais, así como solicitar o rectificación  de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar os seus supresión  cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación  do tratamento dos seus datos, nese caso só os conservarei para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por razóns relacionadas coa súa situación particular, os interesados poderán estar en contra  ao tratamento dos seus datos.  https://www.adegapateira.com  deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que lle concernen, que me facilitou e nun formato estruturado, de uso habitual e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento baséase no consentimento
 • Os datos foron facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento realízase por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de controlador a controlador cando sexa tecnicamente posible.

Así mesmo, os interesados terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento dos datos persoais que lles incumbe infrinxe o Regulamento.

Con que finalidade trato os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta a este sitio web, por exemplo para comentar unha publicación, enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirse ou realizar un contrato, está a proporcionar información persoal da que é responsable Benito Álvarez Gándara. Esa información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario presta o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por https://www.adegapateira.com , só tal e como se describe no Aviso Legal e nesta Política de Privacidade.

En www.adegapateira.com existen diferentes sistemas de captación de información persoal e trato a información facilitada polas persoas interesadas coa seguinte finalidade para cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, para responder aos requirimentos dos usuarios de https://www.adegapateira.com/. Por exemplo, podo utilizar estes datos para responder á súa solicitude e responder a calquera dúbida, queixa, comentario ou preocupación que poida ter sobre a información incluída na web, os servizos prestados a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, dúbidas. respecto dos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra cuestión que poida ter que non estea suxeita ás condicións de contratación. Infórmoche de que os datos que nos facilitas estarán localizados nos servidores de:
  • Raiola Networks (provedor de Sergio Pérez)  dentro da UE.
 • Formulario de inscrición para comentarios no blog:  Para comentar as entradas do blog https://www.adegapateira.com, o usuario debe rexistrarse a través deste formulario. Neste caso, solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, Unha vez rexistrado, o usuario poderá facer cantos comentarios desexe e responder aos anteriores.  Infórmoche de que os datos que nos facilitas estarán localizados nos servidores de:
  • Raiola Networks (provedor de Sergio Pérez)  dentro da UE.
 • Formulario de solicitude de servizo:  Solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, para solicitar calquera dos servizos que https://www.adegapateira.com pon a disposición dos seus usuarios. A información recollida permitirache solicitar o servizo correspondente para unha posible tramitación deste offline. As solicitudes serán atendidas por correo electrónico. A web non che permite xestionar os pagos directamente.  Infórmoche de que os datos que nos facilitas estarán localizados nos servidores de:
  • Redes Raiola. (provedor para Sergio Pérez)  dentro da UE.
 • Descargar formulario:  Nesta web pódense descargar diferentes contidos que se van incorporando periodicamente. Neste caso, solicito a seguinte información persoal: Nome, Correo electrónico, para activar o formulario de subscrición. A súa información utilízase para os fins indicados para os subscritores.  Infórmoche de que os datos que nos facilitas estarán localizados nos servidores de:
  • Raiola Networks (provedor de Sergio Pérez)  dentro da UE.

Hai outros fins para os que trato os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos obtidos a través dalgunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario ao navegar por este sitio web, que se detallan na política de cookies.
 • Para xestionar redes sociais. https://www.adegapateira.com pode ter presenza nas redes sociais. O tratamento dos datos que se realice das persoas que se fagan seguidores nas redes sociais das páxinas oficiais de https://www.adegapateira.com/, rexerase por este apartado. Así como aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e previamente aceptadas polo usuario de Benito Álvarez Gándara. Tratará os seus datos coa finalidade de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informando sobre actividades, produtos ou servizos de https://www.adegapateira.com/. Así como para calquera outra finalidade que permita a normativa de redes sociais. En ningún caso utilizarei os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade individualmente.

De conformidade co disposto no regulamento xeral europeo de protección de datos (RGPD) 2016/679, Benito Álvarez Gándara con domicilio en C/ Ramón Franco nº3 Baixo, O Rosal, 36770, Pontevedra será o responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

https://www.adegapateira.com/, non vende, aluga nin cede datos persoais que permitan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, nestes casos requirirase o consentimento dos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar ou facer comentarios neste sitio web, é necesario o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Canto tempo conservarei os teus datos?

Os datos persoais facilitados conservaranse:

 • Sempre que se manteña a relación comercial.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Moitas ferramentas que utilizo para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, https://www.adegapateira.com/, comparte datos cos seguintes provedores nas súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware con sede en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son ficheiros de texto situados no seu ordenador, para axudar a https://www.adegapateira.com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso de https://www.adegapateira.com (incluíndo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Aloxamento:  Raiola Networks SL Avenida de Magoi nº66 Semisoto Dereita 27002 Lugo, España CIF: B27453489 trata os datos co fin de realizar os seus servizos de hospedaxe a Sergio Pérez Alonso

Plataforma web:  Automattic Inc., con domicilio en USA. Máis información en: https://es.wordpress.org/ (Automatic Inc.). Automattic Inc. trata os datos co fin de realizar os servizos da súa plataforma web a Sergio Pérez Alonso.

marketing por correo electrónico: 

Navegación

Ao navegar por https://www.adegapateira.com pódense recoller datos non identificables, que poden incluír enderezos IP, localización xeográfica (aproximadamente), rexistro de como se utilizan os servizos e sitios e outros datos que non se poden utilizar. para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados cos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros.  Este sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • google analytics
 • Bing
 • píxel de facebook

Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios polo sitio e recompilar información demográfica sobre a miña base de usuarios no seu conxunto.

Privacidade e seguridade dos datos

https://www.adegapateira.com comprométese ao uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e utilizándoos conforme á finalidade dos mesmos, así como a cumprir coa súa obriga de gardar e gardar. adaptalos.todas as medidas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

Este sitio web inclúe un certificado SSL. É un protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxan de forma integral e segura, é dicir, a transmisión de datos entre un servidor e un usuario da web, e en feedback, está totalmente encriptada ou cifrada.

https://www.adegapateira.com non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede de Internet e polo tanto a vulneración dos datos mediante o acceso fraudulento a eles por parte de terceiros.

En canto á confidencialidade do tratamento, Benito Álvarez Gándara velará por que calquera persoa que estea autorizada por el para tratar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e provedores), estará baixo a obriga de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal). ).

Cando se produza un incidente de seguridade, ao darse conta de Benito Álvarez Gándara, deberá comunicalo ao Cliente sen dilacións indebidas e deberá facilitar a información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal e como se coñece ou cando o Cliente o solicite razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe a https://www.adegapateira.com/ , exonerando a Benito Álvarez Gándara de calquera responsabilidade ao respecto.

Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte de Benito Álvarez Gándara na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a Benito Álvarez Gándara nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

Benito Álvarez Gándara resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector. Nestes casos, Benito Álvarez Gándara dará a coñecer nesta páxina os cambios introducidos cunha previsión razoable da súa implantación.

correo comercial

De acordo coa LSSICE, https://www.adegapateira.com non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da web, o usuario ten a posibilidade de prestar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, independentemente da información comercial que lle solicite puntualmente.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002